Kontakt masz pytania? 600 373 166 info@przedszkole-bajlandia.pl

     PRZEDSZKOLE NA BIAŁOŁĘCE - OPŁATY JAK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM - TYLKO ZA WYŻYWIENIE

  • małe 10-17 osobowe grupy, które sprzyjają lepszemu kontaktowi z każdym dzieckiem i rodzicami. Dzięki temu szybciej reagujemy i skuteczniej rozwiązujemy problemy wychowawcze. Kameralne grupy to również szybsza integracja z rówieśnikami i adaptacja w nowym miejscu
  • pracujemy przez całe wakacje i prowadzimy grupy wiekowe dla dzieci od 1 do 5 lat
  • domowa, kameralna atmosfera,
  • rozszerzony program zajęć ruchowych i sportowych,
  • rozszerzony program języka angielskiego; wszystkim grupom wiekowym proponujemy do 4 lekcji z lekcji w tygodniu,
  • zdrowe żywienie;uczymy dzieci zasad właściwego odżywiania, serwując i przyzwyczając je do smaku posiłków przygotowanych z produktów pełnowartościowych i mało przetworzonych,
  • duże place zabaw  rzadko spotykane w placówkach niepublicznych o powierzchni: 1500-3000 m2
  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna   z doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczycielki mają ukończone studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej
  • ekologia; wpajamy dzieciom proekologiczna postawę przy pomocy autorskiego programu edukacji ekologicznej stworzonego i nadzorowanego przez panią dyrektor -edukatorkę ekologiczną, autorkę wielu artykułów i książek o tematyce ekologicznej
  • obecność pani dyrektor  przez większą częśc dnia. Jako niezwykle doświadczony i kompeteny pedagog (ponad 25 lat pracy w przedszkolu) sprawuje Ona nadzór pedagogiczny nad bieżącą pracą  nauczycielek i utrzymuje bliski kontakt z rodzicami.