Kontakt masz pytania? 600 373 166 info@przedszkole-bajlandia.pl

     PRZEDSZKOLE NA BIAŁOŁĘCE - OPŁATY JAK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM - TYLKO ZA WYŻYWIENIE

Przedszkole Bajlandia jest placówką, która opiera swoje założenia programowe, codzienną pracę z dzieckiem na integracji wielu tradycyjnych i nowatorskich metod edukacyjnych, wykorzystaniu ruchu, zabawy jako podstawowej aktywności dziecka.

Zajęcia obowiązkowe prowadzone będą w oparciu o następujące programy: 

 • Program wychowania przedszkolnego "Dobry strart przedszkolaka" Moniki Rościszewskiej-Woźniak.
 • Dziecięca matematyka wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej. 

Celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie matematyki i przygotowanie ich do rozwiązywania zadań w okresie szkolnym. Zawiera ćwiczenia i metody pracy z dzieckiem, które dzięki zaangażowaniu dzieci, doświadczaniu stanowią podstawę tworzenia pojęć, umiejętności  i rozwoju myślenia. 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Podstawowymi jej założeniami  jest nabywanie poprzez ruch świadomości własnego ciała i sprawności ruchowej, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz współdziałanie i nawiązywanie kontaktów. Dzięki ćwiczeniom Weroniki Sherborn dziecko poznaje własne ciało, odkrywa jego siłę, ruch i sprawność, zaczyna się w nim czuć bezpiecznie. Działając i wykorzystując przestrzeń, staje się bardziej aktywne, odważne, twórcze i radosne, a wzajemny dobry dotyk rozwija jego umiejętności kontaktu i emocje. 

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz 

Założeniem metody jest integrowanie funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych, stymulowanie rozwoju psychomotorycznego.  Jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych kinestetycznych (czucie ruchu), motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami prowadzi również do kształcenia zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Metoda oddziałuje też na inne funkcje psychiczne, sprzyjając rozwojowi wielu aspektów osobowości. Ma za zadanie uzupełnienie stosowanych metod oddziaływania pedagogicznego.

Pozycje wspierające: 

 • Katarzyna Mitros "Jak wwychować pomysłowca".
 • Katarzyna Mitros "Jak wychować geniusza przez zabawę" 

„Dziecko wskazuje niespożytą energię i czerpie wielką radość, odkrywając jak funkcjonuje świat”. Ten cytat z ksiązki jest przesłaniem autorki, która proponuje zabawy wszechstronnie rozwijające dziecko. Wykorzystuje ona najprostsze, codzienne przedmioty do twórczych zajęć, zabaw, pokazując, że poznawanie świata jest fascynującą przygodą.

 • Glenn Doman – metoda nauki czytania 

Ogromna ciekawość charakteryzuje zarówno wszystkich prawdziwych naukowców i małe dzieci, które używają takie samej metody poznawczej jak naukowcy. Podstawową zasadą efektywnej nauki czytania jest podchodzenie do niej z radością, jak do wspólnej zabawy,  dotyczy to zarówno dziecka jak i nauczyciela. Dla dziecka świat liter, wyrazów jest tym, co go otacza czyli czymś fascynującym.  

 • Gimnastyki Mózgu - Kinezjologia edukacyjnej P. Dennisona  

Dr Paul Dennison (amerykański pedagog) opracował proste ruchy, które aktywizują połączenia nerwowe w całym ciele i mają na celu zintegrowanie pracy mózgu. Aby człowiek miał pełny obraz otaczającego go świata niezbędna jest integracja prawej i lewej półkuli mózgowej. Ruchy, które uczą myśleć - to oparta na podstawach neurofizjologii metoda wspomagania nauczania i korygowania dysfunkcji rozwojowych.

 • Program rozwijający percepcję wzrokową Marianne Frostig
 • Program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym m.st. Warszawy - Jadwiga Dybysławska, Ewa Pytlak, Honorata Waszkiewicz 

Kontakt z naturalnym środowiskiem, przyrodą to również kontakt z samym sobą. Docenienie tego, co daje nam natura, rozumienie panujących w niej zaleźności jest kluczem do uczenia współodpowiedzialności za to w jakim świecie żyjemy, a wczesna edukacja ekologiczna uczy dzieci szacunku, dobroci, mądrości.

 • Zabawy w teatr

Teatr jest magią, wyzwala twórcze myślenie, aktywność, uczy uzewnętrzniania i panowania nad emocjami i pozwala oswoić nieśmiałość.