Kontakt masz pytania? 600 373 166 info@przedszkole-bajlandia.pl

     PRZEDSZKOLE NA BIAŁOŁĘCE - OPŁATY JAK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM - TYLKO ZA WYŻYWIENIE

Nasze  przedszkola działają na podstawie wpisu do ewidencji przedsz niepublicznych prowadzonych przez: m.st. Warszawa (zaświadczenie 197/PN/08) i Ożarów Mazowiecki (zaświadczenie 1/PN/09).

Powyższe oznacza, że jesteśmy przedszkolami a  nie klubem malucha, akademią przedszkolaka itp. Daje to gwarancję,  że:   

  • nasze budynki spełniają surowe normy architektoniczno-budowlane przewidziane dla przedszkoli,
  • zatrudniamy kadrę z wykształceniem pedagogicznym zgodnym z wymogami MEN,
  • realizujemy program wychowania przedszkolnego przewidziany przez MEN,
  • podlegamy nadzorowi sanepidu, straży, kuratorium i władz gminy.