Kontakt masz pytania? 600 373 166 info@przedszkole-bajlandia.pl

                                                                                               DZIECI TRZYLETNIE ZAPISANE W WAKACJE  -  OPŁATA 300 ZŁ !!!


Pobyt Czesne

Zawiera

Całodzienny (przedszkole)

  750*/890 zł **

Pobyt dziecka w godzinach pracy przedszkola, z całodziennym wyżywieniem i uczestnictwem we wszystkich zajęciach objętych czesnym. Dotyczy dzieci pow. 3 lat. Opłata za dzieci młodsze wynosi 950 zł.

Do obiadu (przedszkole)

650 zł

Pobyt dziecka do obiadu, posiłki i uczestnictwo w zajęciach objętych czesnym. Zwracamy uwagę, że do obiadu są realizowane wszystkie zajęcia objęte tzw. podstawą programową.

Godzinowy (przedszkole)

 600 zł / 60h (max do 2 mies.)

Pobyt dziecka w dowolnych dniach i godzinach  do wyczerpania limitu 60 h/miesiąc. Jeśli w czasie pobytu dziecko dostaje posiłki są one dodatkowo płatne  10 zł dziennie. Abonament tylko na czas adaptacji - maksymalnie do 2 miesięcy.

 Żłobek

950 zł

Dotyczy dzieci w wieku: 1 - 3 lata. Pobyt dziecka w godzinach: 07,00- 18,00 z całodziennym wyżywieniem i uczestnictwem we wszystkich zajęciach objętych czesnym.

*Ożarów     |   ** Białołęka

Czesne w przedszkolu obejmuje:

Zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej: muzyczne, plastyczne, matematyczne,  literacko-językowe,  przyrodniczo-ekologiczne, przygotowanie do nauki czytania i pisania, gry i zabawy ruchowe z elementami tańca. 
 

Zajęcia dodatkowe: 

 • rytmikę - 2 x w w tygodniu,
 • język angielski z lektorem - 2 - 5 x w tygodniu (w zależności do wieku i wyboru rodziców)
 • zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej - 2 x w tygodniu (Białołęka) 

 Ponadto w ramach czesnego zapewniamy:

 • całodzienne wyżywienie,
 • bezpłatne zajęcia adaptacyjne,
 • udział przedszkola w organizowaniu urodzin dzieci,
 • koncerty, teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • upominki z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka, nagrody w konkursach,
 • udział w konkursach, zajęciach i akcjach zewnętrznych,
 • indywidualne podejście do dziecka w 10-15 osobowych  grupach,
 • stały kontakt dzieci, rodziców i nauczycieli z logopedą i psychologiem,
 • uroczystości okolicznościowe, np. : Dzień Dziecka, Dzień Babci, Mikołaj,
 • cykliczne imprezy tematyczne,konkursy i pikniki rodzinne, olimpiady sportowe, zajęcia kulinarne,
 • rozpoznawanie predyspozycji, talentów, ryzyka dysleksji o związane z tym indywidualne zajęcia dostosowane do potrzeb dziecka,
 • autorski program rocznego przygotowania do szkoły oparty m.in. na metodzie projektu, która doskonale poszerza, urozmaica i uzupełnia treści realizowane w ramach tzw. podstawy programowej.

Oprócz ww. dzieci mogą uczestniczyć w następujących zajęciach odpłatnych: 

 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty ceramiczne
 • nauka tańca z instruktorem
 • indywidualna terapia logopedyczna i psychologiczna