Kontakt masz pytania? 600 373 166 info@przedszkole-bajlandia.pl

     PRZEDSZKOLE NA BIAŁOŁĘCE - OPŁATY JAK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM - TYLKO ZA WYŻYWIENIE

Dekoracje na bal karnawałowy - warsztaty z rodzicami 16.02.2012 Ożarów

Kar­na­wał trwa w naj­lep­sze! Bal kostiu­mowy jest obo­wiąz­kową pozy­cją w kalen­da­rzu każ­dego przedszkolaka. W jaki spo­sób zor­ga­ni­zo­wać ten dzień by na długo pozo­stał w jego pamięci? Nasi wychowankowie doskonale wiedzą, że impreza kar­na­wa­łowa to praw­dziwe wyzwa­nie.  Aby bal na długo pozo­stał w pamięci trzeba zadbać nie tylko o cie­kawe prze­bra­nie, ale także odpo­wiedni wystrój sali.W tym celu w naszym przedszkolu zorganizowane zostały warsztaty rodzinne, podczas których wspólnie wykonywaliśmy dekoracje na bal. Wszystkie ozdoby wykonywane przez rodziców wraz ze swoimi pociechami miały nawiązywać do ogólnej tematyki imprezy. Zasada była jedna – musi być KOLOROWO! W mig powstawało z papieru wiele kolorowych rybek, błyszczących ośmiorniczek i innych mieszkańców morza. Było bardzo wesoło.. a poczucie osobistego udziału w dekoracji naszej sali było dla nas nie tylko dobrą zabawą, ale i bardzo cennym doświadczeniem.

picasaweb.google.com/BajlandiaOzarow/DekoracjeNaBalWarsztatyRodzinne