Kontakt masz pytania? 600 373 166 info@przedszkole-bajlandia.pl

     PRZEDSZKOLE NA BIAŁOŁĘCE - OPŁATY JAK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM - TYLKO ZA WYŻYWIENIE

„Zerówka” w naszym przedszkolu to gwarancja bardzo indywidualnego podejścia do każdego dziecka, dokładnego monitorowania postępów, ścisły kontakt z rodzicami w maksymalnie 10/11 osobowych grupach. To także stawianie na naukę poprzez zabawę w bezpiecznej, domowej atmosferze, które w tym wieku powinno dominować w życiu dziecka. W przeciwieństwie do „systemu szkolnego”, który kojarzy się mimo wszystko z dużo bardziej schematycznymi programami, „przeludnionymi” klasami, ławkami oraz stresem związanym z nowym miejscem i kontaktem z dużo starszymi uczniami.

Roczne przygotowanie dzieci do szkoły to bardzo ważny element pracy dydaktycznej i wychowawczej naszego przedszkola. Proponowany przez nas program „zerówki”, którym objęte są pięciolatki, to połączenie zajęć przewidzianych w podstawie programowej  i autorskiej metody projektu. Jej celem jest  m.in. uaktywnienie dzieci, nauka współdziałania, możliwość realizacji nawet najbardziej szalonych i twórczych pomysłów - czyli metoda bardzo rozwojowa. Jest ona zgodna z podstawą programową, ale wykracza poza ramy standardowych tematów realizowanych najczęściej przy pomocy gotowych pakietów (tzw. kart pracy) wszechobecnych w naszej oświatowej rzeczywistości.

Zależy nam na pokazaniu dzieciom, że zdobywanie wiedzy w sposób nieschematyczny jest fascynujące i przynosi wiele satysfakcji. Tak pojmowane przez nas przygotowanie do szkoły to nie tylko nabywanie przez dzieci potrzebnych umiejętności, ale także dawanie im możliwości poczucia siły własnego  sukcesu,  poznanie swoich możliwości zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami.Siła, pomysłowość i wytrwałość w dążeniu do celu - kształtowane podczas realizacji projektów - będą atutami dzieci, które dobrze przygotowane opuszczą nasze przedszkole. Program ten wychodzi naprzeciw zmieniającej się rzeczywiści, w której coraz większe znaczenie  ma współpraca i współdziałanie, aktywność i kreatywność, a zaszczepianie w dzieciach chęci i pasji poznawania, uczenia się będzie ich paszportem na dobre życie.