Kontakt masz pytania? 600 373 166 info@przedszkole-bajlandia.pl

     PRZEDSZKOLE NA BIAŁOŁĘCE - OPŁATY JAK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM - TYLKO ZA WYŻYWIENIE

Żłobek to miejsce, gdzie dzieci spędzają czas pod opieką wykwalifikowanej kadry  pedagogicznej. Nauczycielki legitymują się  wykształceniem wyższym  zawodowym (licencjat)  o kierunku „wychowanie przedszkolne”.  Warunki, jakie zapewniamy w naszym żłobku są zbliżone do domowych. Otaczamy naszych wychowanków bardzo troskliwą i indywidualną opieką – w małych grupach (5-8 osobowych).  Dzieci korzystają z całodziennego wyżywienia dostosowanego do ich wieku i preferencji żywieniowych, zgłaszanych przez rodziców.

W żłobku prowadzone są nie tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ale także edukacyjne, które uwzględniają rozwój dziecka, stosownie do jego wieku i możliwości. Naszą ambicją było od początku wzbogacanie codziennej pracy z dziećmi o ciekawe zajęcia z zakresu rozwoju ruchowego z elementami rytmiki, zajęcia plastyczne polegające na zabawie farbami, kredką, plasteliną, naukę prostych wierszyków i piosenek. Efekt tej pracy rodzice mogą podziwiać na tablicach z pracami dzieci, podczas występów z okazji takich wydarzeń jak: Jasełka, Dzień Babci, Dzień Mamy, Dzień dziecka itp.

Maluszki ze żłobka uczestniczą w życiu przedszkola, biorą udział w spotkaniach teatralnych, imprezach rodzinnych, piknikach i festynach a wszelkie spotkania z zaproszonymi gośćmi odbywają się zawsze z ich udziałem. Już od najmłodszych lat zapewniamy dzieciom kontakt z książką, nauczycielki codziennie czytają dzieciom książeczki, a rodzice mają możliwość wypożyczania ich do domu. Takie działania są możliwe  dzięki bibliotece, która znajduje się w naszym przedszkolu.
Indywidualny, codzienny i bezpośredni a także serdeczny  kontakt nauczycielek z rodzicami daje im pewność, że dzieci są u nas bezpieczne, że ich rozwój jest prawidłowy a dzięki fachowości zatrudnionych nauczycielek, wszechstronna edukacja jest dostosowana do wieku i indywidualnych możliwości powierzonych naszej opiece dzieci